Nejnovější metro v Budapešti již od léta 2014

Nejnovější metro v Budapešti - zatím zkušební provoz. Stanice nám Szent Gellért tér v části města Buda. Zdroj fotky: BKK/Nyitrai DávidHistorie a pozitivní i negativní rekordy budapešťského metra jsou tématem, které si snad zaslouží tento článek. Hned na začátku lze konstatovat, že v prvopočátcích probíhala výstavba podzemní dráhy a zároveň klasického prvního metra velice hladce.
My Vám nyní v každém následujícím odstavci poradíme, jaké jsou hlavní uzlové body metra a kam se s jakou linkou dostanete; domníváme se totiž, že cizinci by mnoho neřeklo, když bychom psali, že je to trasa Sever-Jih..., a podobně.

Podzemní dráha, dnes ji nazýváme malé metro, metro č. 1, občas i žluté metro či milenijní podzemní dráha nebo podzemka, se po rozhodnutí  zastupitelů města postavila za rekordní 3 roky. Rozhodlo se v roce 1894 a za dva roky, od 2. května 1896,  již podzemka byla a dodnes je v provozu. Spojuje centrum města s Městským parkem (Városliget). Jediné, co se změnilo, je zabezpečovací zařízení a soupravy. Tedy již  celých 118 let frčí každou druhou minutu po své téměř 4 km trase tyto roztomilé, žluté soupravičky, přepravující denně 25 až 35 tisíc cestujících. Mimochodem je důležité zmínit, že toto je první podzemní dráha kontinentu.
Tak tedy vážený čtenáři, toto je první pozitivní rekord.
Kudy kam s podzemkou?
Do centra města, na promenádu u Dunaje, do Městského parku, kde je ZOO, Státní cirkus, lázně Széchenyi, Muzeum krásných umění a Velká výstavní síň, a kde bude také postavena velkolepá muzejní čtvrť.

První klasické metro, metro č.2 aneb červená linka, zahájila svůj provoz prvního úseku v roce 1970. Výstavbu druhého úseku poněkud komplikovala stavba tunelu pod veletokem Dunaj. Ale vše se zvládlo bez problémů a metro č.2. (dodnes se mu říká červená linka) přepravovalo cestující přes centrum až k nádraží Déli pályaudvar už v roce 1972. Byla vyprojektována a dostavěna tedy i první velká podzemní křižovatka na náměstí Deák tér. Zde byl už tehdy umožněn přestup na malé metro (víte, to o kterém jsme už psali výše: podzemka). Celá stavba byla doprovázena, ne-li řízena, za silné asistence sovětských inženýrů. Dá se o ní říci ledacos, ale pravdou a faktem je, že na této lince nebylo nikdy zaznamenáno žádné protékání v tunelech. Dalším faktem je, že město obdrželo i mohutné sovětské soupravy modré barvy (víte takové, které byly ve vašem metru šedé).
Dnes už zde tyto soupravy nejezdí, před dvěma lety byly nahrazeny moderními soupravami. Ale pozor, tady je další rekord:  tyto soupravy vůbec neodešly do důchodu... Jezdí vesele dál na modré trase... Že by přeřazení z červené trasy na modrou byla symbolika na počest stavbařů? Nevíme, ale po důkladné obnově tedy slouží dál a to již 44 let. Někteří vtipní odborníci říkají, že v Rusku jezdí i ještě starší soupravy...
Tak toto je tedy ten druhý, částečné pozitivní a částečně negativní rekord.
Kudy kam s metrem č. 2?
Na nádraží Keleti (Východní nádraží) a Déli (Jižní nádraží), do centra města.

Budapešťané nemuseli dlouho čekat na další, modrou linku, na metro č.3.
První úsek byl předán v roce 1976 a celková trasa začala sloužit cestujícím v roce 1990. Tady je tedy další rekord: dostavba trvala 14 let. I když se trasa křižuje na náměstí Deák tér a to už dokonce na 4 podzemních patrech. Patro -1 je podchod (zde se mimo jiné nachází i Muzeum podzemní dráhy) a zastávka linky podzemky, patro -2 je stanice metra červené barvy, metro č. 2 a patro -3 jako nejhlubší tunel je stanice metra modré linky, metra č. 3.
Dalším rekordem této trasy jsou skoro již 50 let staré soupravy ruské výroby. Máme však přislíbeno, že už brzy i zde budeme mít nové soupravy.
Kudy kam s metrem č. 3?
Centrum města, Velká tržnice Nagyvásárcsarnok, nové, nádherně řešené nákupní středisko Corvin-negyed, mezinárodní autobusové nádraží Népliget, poblíž tohoto nádraží  je zastávka linek Student Agency po trase Praha-Budapešť , konečná zastávka autobusů na letiště Liszt Ferenc I. (dočasně mimo provoz) a II. jménem Kőbánya-Kispest, zde na konečné je také nákupní středisko.

Nejnovější metro Budapesti - zkušební provoz (stanice Móricz Zsigmond körtér - nám Móricz Zsigmond). Zdroj fotky: BKK/Nyitrai DávidBudapešťané si však museli počkat rekordní dobu na zahájení provozu metra č.4. V roce 2003 odklepli starostové města výstavbu nového metra. Provoz bude zahájen snad  letos v létě. Opět se můžeme pochlubit ne příliš hezkým rekordem: uplynulo 11 let... Bohužel, tak dlouho netrvala stavba, ale různé hádky kolem smluv dodavatelů, problémy s dodavateli souprav, ale to asi nevíme vše...
Ale zato zde bude jezdit nejmodernější metro dostupné ve světě -  tvrdí odborníci. Soupravy budou jezdit zcela automaticky a to bez strojvedoucího.
Tato linka také vede pod Dunajem, podobně jako linka č. 2. Momentálně probíhají testovací jízdy bez cestujících (a bez strojvedoucích), které budou již brzy ukončeny. Každá stanice je hotová, včetně pečlivě provedených povrchových úprav okolí. Také všechny stavby, související s výstavbu metra č.4,  jsou již zkolaudovány.
Kudy kam od léta s metrem č. 4?
Vlakové nádraží Kelenföldi pályaudvar, lázně Gellért, Velká tržnice Nagyvásárcsarnok, velký okruh Budapešti, nádraží Keleti (Východní nádraží).
Zdroj fotek: BKK/Nyitrai Dávid